Werkjes bij het thema "Vormen en kleuren".

1. Teken een rups van minimaal 6 cirkels. Geef de kinderen alleen de kleuren rood, geel en blauw. Zeg tegen de kinderen dat zij een rondje blauw, rood en geel moeten kleuren. De andere rondjes mogen zij kleuren met alleen 2 kleuren door elkaar. Dus rood met geel etc. Teken voor groep 1 zelf de pootjes en het gezicht, maar laat groep 2 dat zelf doen.

Leer de kinderen het versjes:
De moeder van de duizendpoot is vreselijk ontevreden
want haar zoontje is zojuist in de sloot gegleden.
En als je even rekent
weet je wat dat betekent.
Op zijn hoofd een grote buil        
en wel duizend sokjes vuil.        

Hocus pocus zonder franje rood en geel wordt oranje.    
Hocus pocus met een zoen blauw en geel wordt groen.    
Hocus pocus heel wat raars    
blauw en rood wordt paars.    

2. Geef de kinderen de logi blocs en laat zij met de vormen een tekening maken.
Bijv. een rechthoek met een cirkel wordt een boom, een vierkant met een driehoek wordt een huis etc. Laat zij hun tekening inkleuren met wasco of verf. Klik hier voor een voorbeeld.
3. Geef groep 2 de verti blocs en geef hen een voorbeeld, met de blokjes verven of stempelen de kinderen het voorbeeld na.
4. Geef groep 2 mozaïekfiguren en laat zij een figuurtje maken, dat zij met plakkertjes na mogen plakken. Lukt dat niet, zorg dan zelf voor wat makkelijke figuren die zij dan moeten naplakken. Klik hier voor nageplakte gekregen figuren. .
5 Laat de kinderen een leuke kleurplaat maken en als lijst erom heen laat je ze een reeks plakken.
Afhankelijk van het kind maak je een reeks. Bijv. vierkant cirkel of een moeilijke rode vierkant, blauwe cirkel, gele vierkant en een groene rechthoek.
Of alleen de kleuren bijv. allemaal cirkels in de kleuren rood, geel of rood, geel, groen,blauw of rood blauw geel etc. Er zijn vele mogelijkheden.
6. Geef groep 1 vierkantjes van verschillende maten in de kleuren van Fröbel en laat die verticaal van groot na klein op een strook plakken. Je krijgt dan een blokken toren. Of laat ze de vouwblaadjes dubbel vouwen en er een taart van maken.
7. Geef groep 2 rechthoeken in de kleuren van Fröbel en van de zelfde lengte en laat de kinderen die opplakken van groot naar klein,( dus zij moeten de rechthoeken op maat maken) en je hebt een taart. Geef ze plakkertjes van kaarsjes bij en watten.
8. Geef de kinderen een groen vierkant blaadje en laat zij er een schuinkruis van vouwen en daarna knippen. Je krijgt nu 2 driehoeken. 1 plak je op de anderen vouw je nog een keer. Knip die ook los plak weer 1 op en vouw die anderen en knip los. Je krijgt dan een (kerst)boom, zie kerstboom vrije vouwsels. Dus driehoeken van groot naar klein.
9. Geef de kinderen van verschillende grootte, vierkantjes, cirkel, rechthoeken en driehoeken en laat zij daarmee een pop plakken. Driehoek wordt de muts, cirkel het hoofd, de handen en voeten, een rechthoek het lijf de armen en benen.
10. Je kunt ook nog vouwen met 16 vierkantjes bij vrije vouwsels staat onder anderen een olifant vouwen . Klik hier voor het voorbeeld 1
11 Je kunt ook een groepswerk maken. Neem vouwkarton en vouw huizen.
Zie vouwkarton en zet het huis neer. Van closetrollen en groene cirkels maak je bomen, van 16 vierkantjes knip je 1 reep af, van de rest maak je een bakje, zet 2 bakjes in elkaar, doe er 4 rondjes onder en je hebt een auto of een trein. Klik hier voor een voorbeeld. Van een rechthoek met de cirkels rood, oranje groen maak je een stoplicht etc.Klik hier voor een voorbeeld.
12 Maak een vis van 2 driehoeken
13 Vouw een vlieger en beplak de staart met plakkertjes in een reeks Zie voorbeeld
14 Vouw potloodjes in de kleuren van Fröbel.
Thema: Vormen en kleuren.

A Betekenis/bedoeling:
* vormen en de kleuren kunnen benoemen
*vormen herkennen (in bijvoorbeeld voorwerpen)
*vormen en kleuren kunnen sorteren en ordenen
*onderscheid kunnen maken tussen groot en klein, dik dun
*reeksen en patronen kunnen leggen

B Activiteitenaanbod:
*  Je kunt de kinderen allerlei speelleermaterialen aanbieden
   zoals: logi-blocs, vormen puzzel, (vloer)mozaïek, tangrammen,
eelde set, mozaïekfiguren nalegkist ,grote /kleine houtenblokken, kleurenlotto,
*  Je kunt de kinderen een vouwwerkje aanbieden
*  De kinderen kunnen vormen sorteren
*  Het voelen van vormen met de voeldoos of zak.
*  Biedt de kinderen sorteeropdrachten aan
* Je kunt in de bibliotheek veel boeken vinden over kleuren en vormen

De vakken:

Taal
1) Je kunt in de bibliotheek veel boeken vinden over vormen en kleuren
2) Er kan poppenkast gespeeld worden, waarin de leerkracht verschillende elementen naar voren kan laten komen
3) Er kunnen kringgesprekken gevoerd worden over het onderwerp
4)  Je kunt veel werkbladen vinden met betrekking tot het thema
5) In de schrijfhoek kunnen woorden worden nageschreven met betrekking tot het thema
6) Wanneer u van plan bent een vormenmuseum in te richten:        rollenspel: de rol van de museumgids, de rol van de             bezoeker, verkoper van kaartjes, rol van toerist etc.

Rekenen
  Vormen zijn nauw verbonden met het voorbereidend rekenen en wiskunde.
Door de kinderen vouwreeksen, mozaieken en andere bovengenoemde suggesties aan te bieden, zullen zij beter in staat zijn, vormen en kleuren te herkennen. Klik hier voor een werkblad vormen in kleuren

De cirkel van de basisontwikkeling:
1. communiceren
   Er wordt veel gesproken over de kleuren en de vormen.
   De kinderen zullen veel van deze eigenschappen ontdekken
   in bepaalde voorwerpen. Zij mogen deze voorwerpen
   meenemen naar school en hierover praten in de klas.

2. wereld verkennen
     De kinderen zullen ontdekken dat bijna ieder voorwerp gerelateerd is aan een bepaalde vorm.

3. samen spelen en werken,
    Dit onderwerp leent zich niet direct voor deze eigenschap.
    suggestie; richt samen met de kinderen een vormenmuseum in,  zodat de leerlingen toch samen iets op kunnen bouwen en maken

4. redeneren en problemen oplossen
   Het naleggen van een reeks, het vouwen van een werkje, bij al deze elementen kom je de bovengenoemde eigenschap tegen

C Inrichting situatie en voorbereiding:
Er wordt een museum gemaakt, met allerlei materialen, die te maken hebben met vormen en kleuren. De kinderen mogen thuis spullen meenemen in de aangeleerde vormen, bijv. een cakeblik, die komt te liggen bij de rechthoeken, een bord komt te liggen bij de cirkels etc
Er worden entreekaartjes gemaakt voor het museum

D Start en voortgang:
Een suggestie om het thema op te starten:
  Biedt een leuk prentenboek aan waarin bijvoorbeeld een bepaalde kleur of vorm centraal staat.
 Praat hierover met de kinderen.
  Wanneer het boek bijvoorbeeld over vormen gaat kunt u de kinderen voorwerpen geven en hen de vorm hiervan laten benoemen.

De kinderen kunnen ook thuis goed kijken of ze bepaalde vormen herkennen en de voorwerpen meenemen naar school.

Het maken van een museum.
De voortgang wordt voor ieder kind in de begrippenlijst ingevuld.
Free counter and web stats