Neem vouwkarton
1 Vouw 16 vierkantjes.
2 Knip één rij vierkantjes af je hebt nu 12 vierkantjes (zie het gele voorbeeld)
3 Knip de lijntjes tussen de a's in.
4 Plak a op a op a.
5 Knip van de strook die over is één hokje af en plak de uiteinden op b en c.
De strandstoel is klaar.

Deze strandstoel is door een kind uit groep 1 gemaakt.